bayrak_tr bayrak_en

KALİTE YÖNETİMİ

Şirketimizde, kalite yönetimi tüm paydaşların aktif katılımıyla en üst düzeyde gerçekleşmektedir. Uyguladığımız kalite yönetimi sistemi, inşa ettiğimiz tüm yapılar ve sunduğumuz hizmetler için bir kalite standardı oluşturmaktadır.

Kalite yönetimi sistemlerini başarıyla uygulayarak;

● İnşa ettiğimiz yapıların ve verdiğimiz hizmetlerin kalitesini sürekli arttırmaktayız.
● Verimlilik artışı sağlamaktayız.
● İş süreçlerini sürekli gözden geçirerek etkinlik artışı sağlamaktayız.
● Rekabet gücü kazanarak pazar payımızı arttırmaktayız.
● Çalışanlarımıza kaliteli çalışma koşulları yaratarak aidiyet duygusunu arttırmaktayız.
● Müşterilerimizin kalite beklentilerini karşılamaktayız.
● Tedarikçilerimizin kalite yönetimi anlayışlarına katkıda bulunmaktayız.

İLKELERİMİZ

● Kurumsal bir anlayışla daima verdiğimiz sözleri tutmak.
● Teknolojiden maksimum düzeyde yararlanarak iş süreçlerimizi ve kalitemizi sürekli geliştirmek.
● Doğayı korumak.
● Yapılarımızda özgün ve çağdaş bir mimari çizgi oluşturmak.
● Bütün paydaşlarımızla kazan-kazan anlayışıyla çalışmak.
● Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak.
● Kalitenin detaylarda gizli olduğunu bilinciyle detaylara önem vermek.